Millora de les instal·lacions esportives

Back

| Subject: Parks

Els parcs del Tramvia, la Solidaritat, Calamot i Fontsanta milloren els seus espais esportius


El parc del Tramvia i el parc de la Solidaritat han adequat i millorat les seves pistes esportives amb un acabat superficial de color intens a base de revestiment acrílic-epòxi en base d'aigua. Entre els dos parcs s'ha remodelat una superfície de 2.500 m2.

Les pistes estaven molt deteriorades per l'ús i presentaven diverses patologies, com ara escrostonat i clivellat superficial, pèrdua de secció del revestiment, pèrdua de la intensitat del color i pèrdua d'uniformitat, que podien deteriorar el suport asfàltic i que alhora oferien un aspecte envellit i deixat a l'usuari. Per tal de millorar i renovar l'aspecte del parc i alhora protegir el suport (capa asfàltica), i recuperar les característiques originals de les pistes esportives, s'ha realitzat un tractament superficial específic per a pistes esportives exteriors i s'ha obtingut un acabat antilliscant i uniforme.

Per la seva banda, als parcs del Calamot i de la Fontsanta s'ha invertit en nous circuit esportius. Per exemple, al parc de la Fontsanta, arran d'un estudi efectuat conjuntament amb l'ajuntament de Sant Joan Despí per potenciar nous usos esportius, s'han creat itineraris esportius per a la pràctica del jogging i també s'ha instal·lat una àrea de fitness associada. L'emplaçament escollit per a la estació de fitness és una plataforma pavimentada adjacent a les pistes de bàsquet, de manera que es concentren així els usos esportius dins del mateix àmbit del parc i es dóna ús a una esplanada fins a dia d'avui poc utilitzada, en la qual la presència d'arbrat és una garantia d'ombra per a la pràctica d'esport. L'estació constarà de diferents elements que permetran exercicis complementaris els uns dels altres. En concret es tracta de cinc instal·lacions per a exercitar diferents grups musculars del cos com ara les cames, els braços, les abdominals i les espatlles. Aquests elements són metàl·lics, per garantir-ne la durabilitat a la intempèrie, i de línia moderna molt integrada amb el parc. 

La inversió total de les millores de remodelació a tots els parcs ascendeix a uns 70.000 euros. 

Gallery

Related links

Prova: $provaURL