Manteniment d'estiu a les platges

Back

| Subject: Beaches

Es duen a terme tasques de garbellament i neteja manual de la sorra cada dia


A principis del mes de juny van començar a les platges metropolitanes les tasques ordinàries de manteniment d'estiu. Un cop ja instal·lats tots els elements propis de la temporada, com passeres, mòduls de lavabos o de primers auxilis, s'intensifiquen els treballs de neteja que es duen a terme també durant l'any per poder gaudir d'unes platges en òptimes condicions.

S'augmenta la freqüència del garbellament de la sorra, que durant la temporada d'estiu passa a fer-se diàriament a totes les platges metropolitanes. Aquest tipus de neteja es fa mecànicament amb tractors garbelladors que remouen la sorra fins a 10 cm de profunditat, la filtren i retenen les partícules més gruixudes i els residus. La màquina també porta incorporat un últim element que pentina la sorra i deixa visualment una imatge de la platja amb la sorra fina i uniforme.

Aquesta feina es fa durant els mesos d'estiu i en horari nocturn per tal de causar les mínimes molèsties. Cada nit es garbellen els metres més propers a la vora del mar, zona on es concentren la major part d'usuaris durant el dia. La resta de superfície també es garbella dos cops per setmana. Durant el dia, els equips de neteja manual també s'encarreguen del bon estat de la sorra de les platges.

Gallery

Related links