Eleccions generals 2019

Back

| Subject: Data

Eleccions generals, 28 d'abril de 2019. Resultats provisionals als municipis de l'AMB

Imatge de l'informe


Els informes sobre els resultats electorals als municipis de l'AMB s'elaboren cada vegada que es produeix una convocatòria d'eleccions amb l'objectiu de veure la realitat política metropolitana i analitzar les variacions en la tendència del vot de la població.

Per a cadascun dels processos electorals, l'informe presenta informació específica sobre les dades generals del cens electoral, la participació, l'abstenció i la distribució dels vots a les diferents candidatures presentades. També inclou una comparació dels resultats amb els d'eleccions anteriors per a cadascun dels partits o coalicions que han obtingut representació a cada municipi, al conjunt de l'AMB i als grans àmbits de Catalunya.

Les fonts de les dades són el Ministeri de l'Interior i el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Prova: $provaURL