Dades metropolitanes

| Subject: Data, Housing, Demography, Economy, Urban Planning

Estadístiques territorials, demogràfiques, d’activitat econòmica i d’edificis i habitatges

Dades bàsiques

El dossier de dades bàsiques dels municipis metropolitans és un document que conté un seguit de fitxes per a cadascun dels municipis metropolitans amb estadístiques temàtiques de caràcter territorial, demogràfic, d’activitat econòmica i d’edificis i habitatges.

Descarregar dossier