Dades LiDAR

Back

| Subject: Cartography

El geoportal de cartografia publica dos nous productes de teledetecció òptica

Dades LiDAR


El Servei de Cartografia de l'AMB ha publicat al Geoportal de Cartografia dos nous productes sobre dades LiDAR. Es tracta de les dades de teledetecció de tot el territori metropolità corresponents als anys 2012-2013 i les de les platges metropolitanes, en aquest cas de l'any 2017.

LiDAR (Light Detection And Ranging) és una tècnica de teledetecció òptica que utilitza llum de làser per obtenir una mostra densa de la superfície de la terra, amb mesuraments exactes de x, y i z.

Pel que fa a les dades del territori metropolità, van ser obtingudes entre el desembre del 2012 i l'abril del 2013, amb una densitat variable de 4 a 25 punts/m². Cada punt LiDAR (x, y, z) té una classificació assignada que defineix el tipus d'objecte que va reflectir la pols làser (terreny, vegetació, construcció, etc.). Aquest procés de classificació ha estat exclusivament automàtic, no s'ha fet edició manual de les dades. El format de distribució és el LAZ, en blocs definits amb una quadrícula de 500 x 500 m.

Sobre les platges metropolitanes (exceptuant el port de Barcelona), les dades es van obtenir el novembre del 2017, amb una densitat de 4 punts/m². Les dades han passat un procés de classificació automàtica que permet distingir el terreny de la resta d'elements, i han estat tallades per municipis segons un tall irregular. El format de distribució també és el LAZ.

Tots dos productes es poden consultar al Geoportal de Cartografia.