Dades bàsiques dels municipis metropolitans, 2018

Back

Fitxes amb dades bàsiques temàtiques dels municipis metropolitans

Imatge de la notícia


Cada fitxa inclou informació sobre territori (ocupació, règim del sòl), població (nombre d'habitants, índexs, taxes), activitat econòmica (renda, atur, afiliació) i edificis i habitatges (cens d'habitatges, estat de les edificacions, construcció) amb l'objectiu d'oferir una visió sintètica i resumida de les característiques principals dels municipis de l'AMB.

Prova: $provaURL