Coneguem les platges metropolitanes

Back

| Subject: Platges

Nous dossiers per a la comunitat educativa (alumnes i professorat)

L'AMB ha publicat dos dossiers dirigits a la comunitat (alumnes i professorat) per a la descoberta de les platges metropolitanes. És tracta d'un material educatiu que té l'objectiu de donar a conèixer els valors del litoral metropolità i la importància que té la seva conservació. Els continguts d'aquest material estan adaptats al currículum escolar del cicle mitjà de primària i són un recurs de gran utilitat que es pot aplicar a l'àrea de coneixement del medi natural, social i cultural.

Amb aquestes guies serà molt fàcil gaudir de qualsevol platja metropolitana d'una manera ben diferent: fer de científics i passejar per la platja fen moltes descobertes ben interessants sobre aquest ecosistema. Els dossiers es poden descarregar en format PDF o consultar-los directament al web a través d'un visor digital.

Coneguem les platges metropolitanes
Dossier educatiu (alumnat)
Dossier educatiu (professorat)

Related links

Prova: $provaURL