Atur registrat

Back

| Subject: economia

Evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana al 4t trimestre de 2016 i al 1r i 2n trimestres de 2017

Imatge de la notícia
Els informes sobre l'evolució de l'atur són una publicació trimestral on es presenten de manera detallada les dades relacionades amb l'atur registrat a les oficines de treball dels municipis de l'Àrea metropolitana de Barcelona. La sèrie d'informes monogràfics dels municipis metropolitans inclouen dades de l'atur total per edat i sexe, de l'evolució de la taxa d'atur, de l'atur de llarga durada, de l'atur segons nacionalitat, de l'atur jove i un perfil social de l'atur segons nivell d'instrucció, categoria professional i sector d'activitat.

Informe sobre l'evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana al 4t trimestre de 2016
Informe sobre l'evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana al 1r trimestre de 2017

Prova: $provaURL