Atur registrat

Back

| Subject: AMB - Institutional

Informe sobre l'evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana el 3r trimestre del 2015

Atur registrat


Els informes sobre l'evolució de l'atur són una publicació trimestral en què es presenten de manera detallada les dades relacionades amb la desocupació registrada a les oficines de treball dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La sèrie d'informes monogràfics dels municipis metropolitans inclou dades de l'atur total per edat i sexe, de l'evolució de la taxa d'atur, de l'atur de llarga durada, de l'atur segons nacionalitat, de l'atur jove, i un perfil social de l'atur segons nivell d'instrucció, categoria professional i sector d'activitat.

Descarregar l'informe del 3r trimestre del 2015

Prova: $provaURL