Atur registrat

| Subject: Mercat laboral

Dades del 1r trimestre del 2022 a l'AMB

Atur registrat

Els informes sobre l'evolució de l'atur són una publicació trimestral on es presenten de manera detallada les dades relacionades amb l'atur registrat a les oficines de treball dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. La sèrie d'informes monogràfics dels municipis metropolitans inclouen dades de l'atur total per edat i sexe, de l'evolució de la taxa d'atur, de l'atur de llarga durada, de l'atur segons nacionalitat, de l'atur jove i un perfil social de l'atur segons nivell d'instrucció, categoria professional i sector d'activitat.

Descarregar l'informe

Related documents