Afiliació a la Seguretat Social

Back

| Subject: Mercat laboral

Informe sobre l'afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions al 4t trimestre de 2018

Gràfic de dades


Els informes sobre l'afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions són una publicació anual que presenta de manera detallada les dades sobre afiliació per règims i sectors d'activitat i altres estadístiques que ofereixen una visió de l'evolució d'aquests aspectes als municipis de l'AMB.

Prova: $provaURL