Vehicles elèctrics (i de baixes emissions)

Bicicletes elèctriques

Promoció de la mobilitat elèctrica i de baixes emissions

Technical details

 • Subjects:
  E-Mobility
 • Publication date:
  September 2014
 • Status:
  En curs
 • Type / Subtype:
  Mobilitat sostenible
 • Municipality:
  All municipalities
 • Project management:
  Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible
Descripció

L'AMB manté diverses iniciatives per tal de fomentar l'ús de vehicles elèctrics (i de baixes emissions) amb l'objectiu d'avançar en la millora de la qualitat de l'aire. Totes es troben recollides al Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica.

Les accions més rellevants d'aquest programa, pel que fa al foment del vehicle elèctric, són les mesures adreçades a l'ambientalització de les flotes corporatives de l'AMB, dels ajuntaments i altres organismes vinculats a l'administració local són:

 • Cessió gratuïta i a perpetuïtat de bicicletes elèctriques als ajuntaments per ús dels treballadors municipals (tant per a desplaçaments in itinere com per a desplaçaments relacionats amb la feina).
 • Cessió temporal (fins a tres mesos) de vehicles elèctrics als ajuntaments per facilitar l'experiència de la mobilitat elèctrica tant a tècnics com a regidors.
 • Subvencions del 50% a la compra de vehicles elèctrics per part dels ajuntaments metropolitans.
Per una banda, se segueix el procés d'ambientalització de la flota corporativa de l'AMB.

Per una altra banda, aquestes accions s'orienten a augmentar la participació de vehicles nets (elèctrics, híbrids...) en les flotes corporatives municipals mitjançant diferents subvencions i ajudes econòmiques als ajuntaments.

L'objectiu és aconseguir electrificar el 100% de les flotes corporatives, municipals i metropolitanes l'any 2020.

Accions complementàries

Per completar les accions de l'AMB en aquest camp, també s'han d'esmentar el Pla de renovació de la flota d'autobusos metropolitans amb vehicles híbrids i elèctrics, les campanyes de subvenció per a la compra de bicicletes elèctriques per part dels ciutadans i empreses de l'àrea metropolitana, o les accions per eliminar els vehicles dièsel de la flota de taxis metropolitans .

Subvencions i ajudes de l'AMB a la sostenibilitat de les flotes municipals