Bicivia

Bicicleta per carril bici

Mobility by bicycle

Technical details

 • Subjects:
  Bicycle
 • Status:
  En curs
 • Type / Subtype:
  Mobilitat sostenible / Bicycle
 • Municipality:
 • Project management:
  Sustainable Mobility Services Directorate
Coneix els trams del Bicivia

Properament

Description

Bicivia is the network of metropolitan bicycle routes that has been defined and designed by the AMB in partnership with the 36 municipalities and government bodies that own the roads.

It aims to provide quick, direct and safe connections in the metropolis, from north to south and east to west. 

 • Basic characteristics

  The Bicivia network involves a total of 414 km of cycle lanes, divided into a basic network and a secondary network. The basic network consists of 201 kilometres (31% is already in place) and the secondary network of 213 km (20% is already in place). *(These figures do not include the city of Barcelona).

  The Bicivia network is made up of nine main cycle corridors: four vertical corridors, which cross the metropolis from north to south, and five horizontal corridors, which cross it from east to west.

  The vertical cycle corridors run along the Llobregat and Besòs rivers, with one on each bank of the river. Four of the five horizontal cycle corridors are located on the coast and one is in the Vallès area.

  Gràfic resum Bicivia
Evolució

El 2016, moment en què es defineix i aprova la xarxa Bicivia, el 25% d’aquesta constava com traçat pedalable existent.

A partir de 2016, l’AMB juntament amb les diferents administracions públiques del territori metropolità, dediquen diferents estratègies per al disseny i l’execució de nous trams de la xarxa Bicivia.

Com a resultat d’aquestes inversions, a finals de 2023 s’estima que la xarxa Bicivia s’ha completat en un 66% del seu traçat.

Característiques principals

La xarxa Bicivia es defineix amb un seguit de característiques particulars:

 • Xarxa inclusiva per la mobilitat quotidiana.
 • Xarxa amb seccions contínues i sense interrupcions.
 • Xarxa directa, afavorint itineraris curts i competitius.
 • Xarxa il·luminada.
 • Creació de vies pròpies i segregades per la bicicleta, prioritzant la calçada.
 • Definició d'amplades mínimes i recomanables.
 • Imatge i senyalització pròpies.

Dades i recursos

De forma regular, l’AMB desenvolupa campanyes d’aforaments a la xarxa Bicivia amb l’objectiu de quantificar les persones usuàries que la utilitzen.

També s'està realitzant el servei de geolocalització del traçat xarxa Bicivia i ubicació, aixó com la possibilitat d'accedir a les dades del registre històric de les dades dels dispositius de comptatge automàtic.
 

Promotion of mobility by bicycle