Informe de conjuntura 2016

Dades socioeconòmiques i de mobilitat
portada estudi
Subject:
Informe de conjuntura
Publication date:
Author:
Direcció: Mobilitat i Transport de l'AMB. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Collaborators:
ATM / B:SM / IMET / FGC / SCT /TMB / RENFE

Informe de conjuntura 2016

Download

Description

Aquest informe recull dades dades de conjuntura (econòmiques, socials, de mercat de treball, etc.) i dades sobre mobilitat a l'àrea metropolitana (transport públic col·lectiu, taxi, vehicle privat, bicicleta, mercaderies, etc.). La sèrie temporal de la majoria d'informacions s'inicia l'any 2004 i té l'objectiu de donar a conèixer l'evolució dels principals indicadors de mobilitat i les variables conjunturals (socials, econòmiques, etc.) que hi puguin tenir relació, per disposar d'una font d'informació important per a gestionar i planificar la xarxa de mobilitat i serveis futurs.

També s'incorporen indicadors bàsics de conjuntura i mobilitat d'altres àrees metropolitanes europees (Berlin, Munic, Viena, Londres, París i Madrid), per conèixer què està passant en entorns propers.