Xavier Querol

Geoquímic i professor investigador d'IDAEA-CSIC

La contaminació atmosfèrica té un impacte desmesurat en la salut

Xavier Querol ens explica quins són els contaminants que hi ha en l'aire que respirem a la metròpolis de Barcelona (PM10, PM2,5 i N02), el seu origen (trànsit rodat, indústria...) i reclama mesures urgents, alineades amb la UE, per pal·liar els greus efectes que tenen sobre la nostra salut i l'emergència climàtica.