Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi (4)

Back
Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi
 • Subject: Mobility and Transport
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Plans and programmes
 • Supports: Electronic, Paper
 • Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi

  Download

Synopsis

La col·lecció "Publicacions del PMMU" és el recull documental del procés de redacció (workshops i ponències) del Pla metropolità de mobilitat urbana, que ha d'ajudar a la seva difusió i participació. Aquest volum és un nou pas en el procés d'elaboració del PMMU. És un resum sintètic de la diagnosi de la mobilitat metropolitana que, basant-se en set àmbits temàtics, n'identifica les oportunitats i fortaleses i ha de contribuir a identificar les polítiques que cal impulsar des de l'AMB, en el marc del Consell de Mobilitat.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  06/2016
 • Available languages:
  Catalan
 • DL:
  B 15598-2016
 • ISBN:
  ISSN 2385-3441

Viewer