Fluxos potencials per a l'ús de la bicicleta en l'àmbit metropolità

Back
Via pedalable
 • Subject: Bicycle
 • Public: Specialized
 • Type: Informative
 • Edition: Studies
 • Supports: Electronic
 • Fluxos potencials per a l'ús de la bicicleta en l'àmbit metropolità

  Download

Synopsis

L'estudi mostra quins són els fluxos de mobilitat metropolitans a partir dels resultats de les dades de telefonia mòbil. S'analitzen els resultats segons el dia de la setmana i la distribució horària al llarg del dia, en un nivell territorial més desagregat del que es disposa habitualment; així, es poden dimensionar correctament i prioritzar les actuacions que cal implementar en els diferents àmbits en què treballa l'AMB. Després d'analitzar les dades obtingudes, es conclou que un 83 % dels desplaçaments que es fan diàriament dins i en relació amb l'àrea metropolitana de Barcelona són trajectes que es poden fer en bicicleta. Les connexions més utilitzades es tindran en compte a l'hora d'implementar la xarxa Bicivia i així promoure l'ús de la bicicleta.

 • Author:
 • Collaborators:
  AMB, Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana
 • Publication date:
  07/2020
 • Available languages:
  Catalan