Fluxos potencials per a l'ús de la bicicleta en l'àmbit metropolità

Via pedalable
Subject:
Bicycle
Public:
especialitzat
Type:
Informative
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Fluxos potencials per a l'ús de la bicicleta en l'àmbit metropolità

Download

Synopsis

L'estudi mostra quins són els fluxos de mobilitat metropolitans a partir dels resultats de les dades de telefonia mòbil. S'analitzen els resultats segons el dia de la setmana i la distribució horària al llarg del dia, en un nivell territorial més desagregat del que es disposa habitualment; així, es poden dimensionar correctament i prioritzar les actuacions que cal implementar en els diferents àmbits en què treballa l'AMB. Després d'analitzar les dades obtingudes, es conclou que un 83 % dels desplaçaments que es fan diàriament dins i en relació amb l'àrea metropolitana de Barcelona són trajectes que es poden fer en bicicleta. Les connexions més utilitzades es tindran en compte a l'hora d'implementar la xarxa Bicivia i així promoure l'ús de la bicicleta.

Author:
IERM
Collaborators:
AMB, Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana
Available languages:
Catalan