Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2015)

Back
Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2015)
 • Subject: Mobility and Transport
 • Public: General
 • Type: General interest
 • Edition: Technical data
 • Supports: Electronic
Synopsis

L'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual que té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de l'any 2015. Els desplaçaments analitzats són els de la població general de 16 i més anys, incloent-hi els desplaçaments in itinere dels professionals de la mobilitat.

 • Author:
 • Collaborators:
  AMB, ATM, Ajuntament de Barcelona, AMTU i l'Idescat
 • Publisher:
  AMB
 • Publication date:
  12/2016
 • Available languages:
  Catalan