EMEF 2019

Enquesta de mobilitat metropolitana en dia feiner
Portada
Subject:
Mobility and Transport
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure, Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
General interest
Edition:
Technical data
Supports:
Electronic

EMEF 2019

Download

Synopsis

L'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual que té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de l'any 2019. Els desplaçaments analitzats són els de la població general de 16 i més anys, incloent-hi els desplaçaments in itinere dels professionals de la mobilitat.

Author:
IERMB
Collaborators:
AMB, ATM, Ajuntament de Barcelona, AMTU i l'Idescat
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2020
Available languages:
Catalan