Cap a la redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (1)

Back

Col·lecció del PMMU "Publicació 1" (jornada 04.03.2014)

Cap a la redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana
 • Subject: Mobility and Transport
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Plans and programmes
 • Supports: Electronic, Paper
Synopsis

La col·lecció "Publicacions del PMMU" és el recull documental del procés de redacció (workshops i ponències) del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, que ha d'ajudar a la seva difusió i participació.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  10/07/2014
 • Available languages:
  Catalan
 • DL:
  B 15159-2014
 • ISBN:
  ISSN 2385-3441

Viewer