Nova mobilitat metropolitana

Back

| Subject: Sustainable Mobility

Elaboració d'una proposta d'acord sobre el model de mobilitat per a després de la COVID-19

L'AMB està treballant en una proposta d'acord metropolità per definir i concretar quina serà la nova mobilitat metropolitana després de la crisi de la COVID-19. Aquesta proposta d'acord, que actualment s'està treballant amb els 36 ajuntaments i altres agents públics i privats després d'un primer procés participatiu, servirà de base per consensuar les mesures que cal emprendre amb caràcter immediat o a curt termini en aquest àmbit, tant amb els mateixos ajuntaments metropolitans com amb altres administracions competents. Està previst que l'acord formal s'aprovi en el Consell Metropolità del mes de juny.

L'administració metropolitana sempre ha mantingut la seva aposta per un model de mobilitat metropolitana saludable, sostenible, eficient i equitativa. "La crisi sanitària de la COVID-19 i la nova realitat que estem vivint aquests dies ens ha permès observar directament les grans implicacions que tenia el nostre model de mobilitat, amb un pes molt important del vehicle privat motoritzat, respecte a la contaminació atmosfèrica i acústica de la ciutat metropolitana", ha explicat el vicepresident de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda. "Cal treballar des d'ara per recuperar la confiança en el sistema de transport públic com a mode de transport prioritari i equitatiu, i a la vegada augmentar l'impuls sobretot a la mobilitat activa i saludable, on la bicicleta té un rol fonamental" ha precisat Poveda.

4 eixos d'actuació i 21 mesures prioritàries

La proposta d'acord de l'AMB planteja 4 eixos d'actuació i un total de 21 mesures prioritàries per dibuixar la nova mobilitat metropolitana:

  • Eix 1: acord per una metròpolis amb més bicicletes i vianants
  • Eix 2: acord per la recuperació del transport públic com a servei essencial
  • Eix 3: acord per una nova mobilitat en l'entorn laboral
  • Eix 4: acord metropolità per preservar un aire net i saludable
Complementàriament, l'AMB preveu diverses accions, com ara un acord amb l'IMET per crear un pla de xoc per al futur del taxi –amb l'objectiu de gestionar el procés de retorn a l'activitat del taxi–, la data d'aplicació del règim sancionador de la ZBE suspès per l'estat d'alarma o la inclusió progressiva de les furgonetes, els camions i els autobusos sense distintiu ambiental de la DGT en els vehcles que no podran circular per la ZBE Rondes de Barcelona.

També s'impulsaran altres accions, com la presentació de 33 nous projectes de connectivitat per al vianant, la recuperació de voreres, el desplegament de la infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics, la concessió de 5.000 llicències metropolitanes sharing per impulsar l'ús de serveis compartits de bicicletes, ciclomotors i motos elèctriques, i es promouran algunes accions per donar pas a aquesta nova mobilitat que ha de venir de l'impuls d'un pacte metropolità amb empreses, agents socials i administracions metropolitanes per adaptar les condicions laborals al nou escenari.

Related documents