40 M€ addicionals per al transport públic

| Subject: Mobility and Transport

El Govern central incrementa l'aportació a l'ATM

Un bus metropolità a l'Hospital de Bellvitge

L'AMB celebra l'aportació addicional de 40 M€ a l'ATM aprovada pel Consell de Ministres per millorar el fiançament del transport públic. L'Administració general de l'Estat, a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), ha acordat incrementar en 40 milions d'euros l'aportació a l'ATM per a l'exercici 2021.

L'increment de l'aportació es fa sobre una base de 109,3 milions d'euros i, per tant, l'aportació total per a l'any 2021 serà de 149,3 milions d'euros. Això suposa un 36,60 % més respecte a l'any 2020.

"Valorem molt positivament el compromís i el compliment del MITMA i del Govern central vers el nostre transport públic i amb l'ATM de Barcelona, integrada també per l'AMB", ha exposat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda. "Aquesta aportació ens ajudarà a afrontar els dèficits del sistema transport públic, agreujats per la pandèmia", ha afegit Poveda.

L'AMB considera que aquest increment de finançament de l'Administració general de l'Estat permetrà ampliar la capacitat del sistema per donar resposta a les conseqüències derivades de la pandèmia, així com als reptes actuals: la renovació i descarbonització de la flota d'autobusos, el reforç del Bus Metropolità per contribuir a la reducció del trànsit privat als accessos a Barcelona, el reforç i modernització del servei de metro i la digitalització del transport, entre d'altres. 

Related documents
Prova: $provaURL