Xarxes DHC

Xarxes DHC

Estudis de viabilitat de xarxes de fred i calor DHC

Technical details

 • Subjects:
  Energy Efficiency, Energy
 • Publication date:
  October 2017
 • Status:
  Done
 • Type / Subtype:
  Energia
 • Municipality:
  Ripollet, Torrelles de Llobregat
 • Project management:
  Gil Lladó (Tècnic d'energia). Ana Romero (Cap de Secció de Sostenibilitat i Educació).
 • Assistance:
  Aiguasol
Descripció

Les xarxes de districte són infraestructures que milloren l'eficiència energètica de l'edificació en oferir sistemes de climatització més eficients i, d'aquesta manera, fan que es redueixi la intensitat energètica de la demanda, alhora que permeten que augmenti la utilització de les energies renovables. Actualment existeixen 5 xarxes de DHC en funcionament en territori metropolità.

 • Objectiu
  Avaluar les possibilitats de replicar i expandir la implantació de xarxes de DHC a la resta de territori metropolità. 
 • Actuacions realitzades
  • Identificació emplaçaments candidats
   • Torrelles:
    • Estalvi energètic en diversos edificis públics.
    • Generació ocupació local i desenvolupament econòmic associat a biomassa de km. 0.
   • Ripollet:
    • Estalvi energètic en diversos edificis públics.
    • - Aprofitament de l'energia residual de l'Ecoparc 2.
  • Auditoria per assegurar les condicions favorables de l'emplaçament i recopilació de la informació de camp necessària per a fer l'estudi de viabilitat: edificis candidats, usos, demandes, fonts d'energia, disponibilitat d'espais, preus de referència de fonts energètiques, etc.
  • Estudi de viabilitat: avantprojecte a utilitzar per a una possible documentació de licitació pública posterior, anàlisi econòmica i social i model de negoci previst
 • Fites assolides
  • Impuls i incentiu de grans projectes d'eficiència energètica en benefici dels Ajuntaments metropolitans.
  • Per al municipi de Torrelles de Llobregat, si es disposés de subvenció del fons FEDER, l'escenari escollit com a òptim és el que preveu donar servei a 3 edificis amb possibilitat d'ampliació a 2 més. Aquest escenari suposa una inversió inicial de 266.969,81€ IVA exclòs. Per permetre que una ESCO encari el projecte amb solvència, tenint en compte una TIR a 20 anys del 10%, seria necessària una subvenció del 35%.
  • Per al municipi del Ripollet, l'estudi determina que l'Ecoparc 2 produeix calor més que suficient per abastir el consum de l'escenari més extrem. L'escenari escollit com a òptim i de major interès té en compte els consums de 6 dels 8 equipaments estudiats. Aquest escenari suposa una inversió inicial de 1.543.047€ IVA exclòs. En el cas d'utilitzar-se un operador privat, tenint en compte una TIR a 30 anys del 10%, seria necessària una subvenció d'entre el 11 i el 14%. Si pel contrari, s'aposta per a que el projecte el realitzi una empresa pública (TIR del 5% a 30 anys) es pot plantejar una reducció del cost de l'energia per a l'usuari final entre el 35 i el 37%, i sense condicionant d'obtenir subvencions.  
0
Torrelles de Llobregat Torrelles de Llobregat
1
Ripollet Ripollet
Getting there
Transports nearby...
Related links
Related facilities