Sistema d'indicadors ambientals dels parcs metropolitans

Sistema d'indicadors ambientals dels parcs metropolitans
Strategic axis:
Territory, environment and biodiversity
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
Direcció de Serveis d'Espai Públic (AMB) i Barcelona Regional

Sistema d'indicadors ambientals dels parcs metropolitans

Download

Description

Aquest estudi descriu un sistema d'indicadors de sostenibilitat per a la millora de la gestió dels parcs amb el mínim cost ambiental i econòmic i amb beneficis directes a la població en el si d'una infraestructura verda metropolitana.