Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda metropolitana

Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda
Strategic axis:
Territory, environment and biodiversity
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
Barcelona Regional i CREAF

Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda. Primera diagnosi

Download

Description

L'estudi ha quantificat i cartografiat diversos serveis ecosistèmics de la infraestructura verda tals com: l'estoc de carboni, l'escolament superficial, l'estimació de l'evapotranspiració real, la densitat de la superfície foliar o bé l'accessibilitat a la infraestructura verda.