Els valors ambientals i socials dels parcs

Portada de l'estudi
Strategic axis:
Territory, environment and biodiversity
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis d'Espai Públic i Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB

Els valors ambientals i socials dels parcs

Download

Description

Com identificar i avaluar els serveis que aporten els parcs metropolitans.

Viewer