Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat metropolitana

Documents PSAMB 2014-2020
Strategic axis:
Territory, environment and biodiversity
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
CREAF i Barcelona Regional

Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat a l'àrea metropolitana de Barcelona

Download

Description

En aquest estudi s'ha dut a terme una explicació de la rellevància de la biodiversitat i s'ha recollit informació temàtica del territori metropolità per a diferents grups faunístics i per la informació disponible de cobertes del sòl i els hàbitats. S'ha realitzat una composició del lloc de la informació sobre biodiversitat present en l'àmbit metropolità en base a informació a nivell municipal, guies, estudis i bases de dades disponibles. A més, s'avalua i valora la biodiversitat i s'ha generat un índex del seu valor.

Viewer

Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat metropolitana