Caracterització serveis ecosistèmics i valoració servei de provisió d'aliments

Caracterització serveis ecosistèmics a l'àrea metropolitana de Barcelona
Strategic axis:
Territory, environment and biodiversity
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
Barcelona Regional i ENT

Caracterització dels serveis ecosistèmics de l'àrea metropolitana de Barcelona i valoració del servei de provisió d'aliments

Download

Description

En aquest estudi s'han caracteritzat els serveis ecosistèmics dels espais naturals de l'AMB i se n'ha valorat econòmicament i monetàriament el servei de provisió d'aliments.