Avaluació de l'impacte lumínic a zones protegides

Avaluació de l'impacte ambiental lumínic de l'enllumenat a zones protegides metropolitanes
Strategic axis:
Environmental health
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
Barcelona Regional i UPC

Avaluació de l'impacte ambiental lumínic de l'enllumenat a zones protegides de l'àrea metropolitana de Barcelona

Download

Description

El present treball té com objectiu principal conèixer l'estat de l'afectació i possibles repercussions de la contaminació lumínica en les zones protegides i sensibles de l'àrea metropolitana de Barcelona