Anàlisi dels teixits urbans metropolitans des de l'òptica energètica

Anàlisi dels teixits urbans des de l'òptica energètica
Strategic axis:
Energy and climate change
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
Barcelona Regional

Anàlisi dels teixits urbans de l'àrea metropolitana de Barcelona des de l'òptica energètica

Download

Annexos

Download

Description

S'han cartografiat, correlacionat i agregat per municipis 12 indicadors fortament relacionats amb l'energia, per a tots els edificis del territori metropolità.