DiàlegsPSAMB

Es tracten de sessions de reflexió sobre el Pla de Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

El Pla de Sostenibilitat de l'AMB (PSAMB) conté un gran volum de dades i eines a disposició de qui les vulgui consultar. Durant el 2015 es duran a terme diferents sessions dels "Diàlegs" per presentar els treballs, estudis i accions més destacades que es realitzin.

Totes les sessions, de 2h de durada i itinerants pel territori metropolità, compten amb la presència d'experts que aporten el seu punt de vista. També poden participar gestors que mostren les eines desenvolupades en el PSAMB.

 

Sessions realitzades

Consulteu la documentació sobre les sessions (2014-2016)

Diàleg 5: presentació dels estudis del PSAMB de la Direcció de Serveis Ambientals (DSA) en col·laboració amb la Direcció de Serveis d'Espai Públic (DSEP)
Sessió del 24 de novembre de 2016
Diàleg 3: sessió sobre l'educació ambiental
Sessió del 21 d'octubre de 2014
Diàleg 2: biodiversitat a l'AMB, patrons, tendències i pressions associades
Sessió del 23 de setembre de 2014
Diàleg 1: els efectes del canvi climàtic
Sessió del 29 de maig de 2014