Planta de compostatge de Torrelles

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat és una planta de tractament de matèria orgànica i residus vegetals que dóna serveis a diversos municipis metropolitans.

Municipality: Torrelles de Llobregat

Location: Ctra. de Sant Vicenç a Torrelles km 3

Què fa?

Les plantes de compostatge són instal·lacions dedicades a tractar matèria orgànica i residus vegetals per obtenir-ne compost, una esmena o adob orgànic que es pot emprar tant en jardineria com en agricultura.

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat processa entre 4.500 i 5.500 tones de residus l'any. En funcionament des del 1997, la planta dóna servei a diversos municipis metropolitans.

Per tractar els residus orgànics, a les plantes de compostatge s'aplica un procés de triatge per extreure'n els impropis, generant el rebuig de planta.

A continuació, la matèria orgànica es barreja amb altres materials, com per exemple, residus de jardineria o residus orgànics de grans productors, com ara els mercats. En cas que s'hi afegeixin residus de poda i jardineria, abans de mesclar-los, es trituren per facilitar-ne la descomposició posterior.

El procés de compostatge consisteix a deixar que aquesta barreja de residus es descompongui imitant la degradació que ocorre a la natura, però d'una manera accelerada. Es tracta d'un procés bio oxidatiu controlat produït per una successió de microorganismes que actuen sota unes condicions ambientals —temperatura, humitat, etc.— determinades.

Què tracta?

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat tracta:
  • La fracció FORM, és a dir, els residus orgànics dipositats pels ciutadans als contenidors marrons.
  • Restes vegetals procedents dels serveis de poda i jardineria municipals

Com funciona?

La FORM del residu municipal s'aboca en una voltejadora o màquina Unifeed per obrir bosses. Posteriorment, es fa circular el material per un tambor rotatiu per extreure els possibles impropis que pugui tenir el material. La fracció orgànica s'envia al procés de compostatge i la fracció d'impropis es transporta a un separador magnètic per separar material fèrric i recuperar-ho.

El compostatge és un procés de degradació de la matèria orgànica en presencia d'oxigen. La durada total del procés pot oscil·lar entre les 12 i les 16 setmanes. A fi de garantir l'eliminació de patògens i males herbes, durant el procés de compostatge s'han d'assolir temperatures termòfiles.

La fase de descomposició de la matèria orgànica, que acostuma a ser de 8 setmanes, té lloc en trinxeres amb aeració forçada i rec automàtic. La fase de maduració es fa en piles estàtiques durant 6 setmanes més. El producte que s'obté després de l'etapa d'afinament és el compost.

El compost de la planta de compostatge de Torrelles està acreditat per la norma UNE 142500:2017 per fer-se'n ús en agricultura ecològica
Location
How to get there?
Transport nearby...