LIFE+ Methamorphosis

Waste Stream Treatment for Obtaining Safe Reclaimed Water and Biomethane for Transport Sector to Mitigate GHG Emissions

Technical details

 • Subjects:
  Waste
 • Status:
  Done
 • Municipality:
  --
 • Programa:
  Life
 • Número de projecte:
  LIFE14 CCM/ES/00865
 • Altres socis:
  Aqualia (ES) (Coordinador), FCC Medio Ambiente (ES), Naturgy (ES), Institut Català d'Energia (ES), Centre Tecnològic SEAT (ES)
 • Project management:
  Júlia Hereza (tècnica del Servei d'Informació Digital, Qualitat i Innovació), Glòria Sánchez (cap de la Secció de Control de Qualitat) i Joan Carles Fernández (cap del Servei d'Informació Digital, Qualitat i Innovació).
 • Financing:

  Pressupost total: 3.482.004 € / Pressupost AMB: 399.905€ (60% finançament UE)

  $escapeTool.html(textalternatiulogo)
Descripció

logo

El projecte Methamorphosis pretenia demostrar a escala semiindustrial dos sistemes innovadors de tractament de residus: el prototip UMBRELLA a l'ecoparc de Montcada i Reixac de l'AMB i el prototip METHAGRO, a la planta agroalimentària de Porgaporcs, propietat d'Ecobiogas.

Estava centrat en la recuperar biogàs del tractament de la matèria orgànica del residu municipal i l'agroindustrial, amb la finalitat d'obtenir biometà d'alta qualitat, i ser utilitzat en vehicles lleugers i pesats. A més a més, volia incrementar l'eficiència del procés de tractament de l'aigua residual d'una instal·lació de tractament mecànic biològic de residus mitjançant bactèries anammox per reduir la necessitat d'oxigen i aportació de carboni extra.

 • Objectiu
  Persegueix els mateixos objectius que el programa Life, especialment, la mitigació del canvi climàtic gràcies a l'increment d'energia renovable i, en particular, a la producció de biometà procedent de plantes de tractament de residus, que afavoreix la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle enfront d'altres combustibles. Suposa una revolució en la mobilitat urbana i el desenvolupament de les ciutats del futur. A més, es tracta d'una iniciativa que està d'acord amb les directrius sobre l'economia circular que fomenta la Comunitat Europea.
 • Resultats
  Comprensió dels paràmetres clau de funcionament que poden millorar significativament el procés UMBRELLA de tractament de residus orgànics municipals (per exemple, temps de retenció de fangs elevat per a una millor degradació; velocitats de flux creuats fluctuants per a una filtració sostinguda, potencial anammox a ELAN®, etc.) que va inspirar fins a 4 articles científics. També va inspirar un nou projecte, LIFE19 ENV/ES/000283 INFUSION. Van aparèixer reptes difícils (com ara baixa filtració de fangs, obstrucció, contaminació irreversible, inhibició de l'amoníac...).

  Demostració de la capacitat de la tecnologia de membranes i ABAD Bioenergy® per transformar el biogàs a biometà apte per combustible en vehicles.

  Assolit l'objectiu de qualitat del biometà procedent de residus agroalimentaris per a ús com a combustible i injecció a la xarxa de gas natural.

  Confirmació que els projectes de biometà actualment no són viables econòmicament. Per desenvolupar-ho en altres emplaçaments a escala estatal, caldrà:
  1. Un pla nacional de suport a aquestes plantes com a procés de tractament de residus respectuós amb el medi ambient.
  2. Un sistema de certificat de garantia d'origen que pugui incentivar la producció de gasos renovables, així com promoure'n el màrqueting i comerç.
  Informe Layman
Esquemes

UMBRELLA

Esuqema

METHAGRO

Esquema

0
Vilasana (Lleida)
1
Ecoparc 2 (Montcada i Reixac)