Recàrrega Pou 22

Recàrrega Pou 22

Municipality: Cornellà de Llobregat

Icona del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Delta del Llobregat