Pou Cornellà 19

Pou Cornellà 19

Municipality: Cornellà de Llobregat

Location: Cornellà de Llobregat

Imatge de l'equipament

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Delta del Llobregat
Location
How to get there?
Transport nearby...