Pou Castelldefels I (OTERO Pedrayo)

Pou Castelldefels I

Municipality: Castelldefels

Location: Castelldefels

Símbol del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Delta del Llobregat
Location
How to get there?
Transport nearby...