Pou 15 el Prat de Llobregat

Pou 15 el Prat de Llobregat

Municipality: El Prat de Llobregat

Location: El Prat de Llobregat

Símbol del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Delta del Llobregat
Location
How to get there?
Transport nearby...