ETAP Sagnier

El Prat de Llobregat

Municipality: El Prat de Llobregat

Imatge de l'equipament

Planta potabilitzadora Sagnier

Recull l'aigua de 3 pous de l'aqüífer profund del delta del riu Llobregat.

Principals contaminants: clorurs.

Tractament: osmosi inversa.