ETAP el Papiol

El Papiol

Municipality: El Papiol

Location: El Papiol

Imatge de l'equipament

Planta potabilitzadora el Papiol

Recull l'aigua del pou ubicat en aquest municipi.

Principals contaminants: compostos orgànics volàtils.

Tractament: stripping.
Location
How to get there?
Transport nearby...