ETAP de la Llagosta

La Llagosta-Montcada i Reixac

Municipality: Montcada i Reixac

Location: La Llagosta- Montcada i Reixac

Imatge de l'equipament

Planta potabilitzadora de la Llagosta

Recull l'aigua dels pous ubicats a la zona de Montcada i la Llagosta.

Principals contaminants: compostos orgànics.

Tractament: osmosi inversa i stripping.
Location
How to get there?
Transport nearby...