ERA de Gavà i Viladecans

La depuradora de Gavà-Viladecans és una de les quatre EDAR metropolitanes que tenen processos que permeten la reutilització de l'aigua, és a dir, també són una estació de regeneració d'aigües (ERA). En aquest cas, l'aigua resultant del tractament de regeneració s'usa per al reg agrícola o bé es retorna als corredors del delta del Llobregat i això possibilita restituir part dels recursos hídrics a la zona, de l'ordre de 3 hm3/any.

Municipality: Gavà

Location: Autovia C-31, km 186,9 Gavà

Imatge de la ERA de Gavà

Funcionament

L'ERA de Gavà-Viladecans, amb un cabal de disseny de 0,25 m3/s realitza els següents tipus de tractament de regeneració d'aigua:

  • La ultrafiltració
  • Tractament de desinfecció

L'aigua resultat d'aquest tractament es reutilitza per:

  • Reg agrícola
  • Restitució hidràulica
Location
How to get there?
Transport nearby...