Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat

Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
Subject:
Waste, Sustainability
Type:
Guided visit
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure, Formació reglada
When:
From to (Save)
Where:
Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, Finca Can Gallina Disseminat, s/n, 08629, Torrelles de Llobregat  (Map)
Promoters:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programme:
Compartim un futur

Registration

Description

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat és una de les instal·lacions de tractament de residus gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquesta instal·lació s'hi reben els residus de la fracció orgànica dels municipis propers i se sotmeten a un procés de descomposició per obtenir un compost de bona qualitat, que s'empra posteriorment com a adob d'ús agrícola.

La visita a la instal·lació està dividida en tres parts:

1. Introducció a la gestió dels residus del territori metropolità.

2. Circuit de visites.

3. Dinàmica final i conclusions tot reflexionant sobre la responsabilitat de la ciutadania de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus.

Els coneixements adquirits durant l'activitat han de motivar la reflexió al voltant dels residus que es generen a l'àrea metropolitana de Barcelona i la pròpia capacitat de la persona per incidir en la gestió dels mateixos.

Les explicacions, la dinamització i els recursos de l'activitat són en català. Les explicacions també poden ser en castellà.

Consultar activitats prèvies i posteriors al catàleg.

NOTA: l'edat mínima per accedir a la instal·lació és de 8 anys.

Durada

1 hora 30 minuts

Horaris

Dimecres i dijous a les 10 h i 11:30 h. 

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments / Material imprescindible per part del sol·licitant

· Calçat tancat i sense tacó
· Pàrquing reduït

Objectius

  • Contextualitzar la instal·lació en relació a la gestió dels residus a l'àrea metropolitana de Barcelona i entorn.
  • Donar a conèixer el pla PREMET25 i els objectius que se'n deriven
  • Comprendre els processos i les tècniques utilitzades per tractar els residus orgànics i obtenir compost.
  • Posar en valor la separació correcta de la matèria orgànica com a fracció que es pot aprofitar millor i treure més rendiment en el seu procés de compostatge.
  • Donar valor al compost com a producte útil obtingut a partir d'un residu com la matèria orgànica.
  • Evidenciar la relació entre la gestió de residus i recursos amb el canvi climàtic.
  • Conscienciar del valor dels materials emprats per fer els béns de consum i de la responsabilitat de minimitzar-ne el seu consum per tal de preservar el medi.
  • Aprendre hàbits i consells per evitar el malbaratament dels aliments i així minimitzar la quantitat de residus orgànics.

Adaptació NESE

L'activitat està adaptada per a persones amb necessitats educatives especials.
L'activitat NO està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Consultar amb assessoria.compartim@amb.cat.

Marker
Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat Finca Can Gallina Disseminat, s/n, 08629, Torrelles de Llobregat
How to get there?
Transport nearby...
Related publications
Related facilities