Recull d'administracions i entitats per a la ciutadania

Imatge d'una publicació del CUF
Subject:
Sustainability
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Informative
Edition:
Dossier
Supports:
Electronic

Recull

Download

Taula resum del recull

Download

Synopsis

L'experie?ncia acumulada al llarg dels anys de funcionament del programa educatiu de l'AMB Compartim un Futur ha fet evident la necessitat que te? la ciutadania de disposar d'informacio? sobre a qui adrec?ar-se en cas de voler formular consultes, queixes o fer altres accions que afecten el conjunt de la societat. Per aquest motiu, s'ha creat el present document, que recull les principals administracions i entitats, per tal d'ajudar a trobar l'o?rgan gestor que el ciutadà necessita.

Author:
AMB
Place and date:
Barcelona 2021
Available languages:
Catalan