Memòria dels projectes APS (2015-2022)

Informe d’avaluació dels projectes d’aprenentatge servei (APS) promoguts pel programa Compartim un Futur 2015-2022
Catàleg
Subject:
Environmental Education
Public:
Formació reglada | Cicle inicial de primària (1r i 2n)
Type:
Informative
Edition:
Guides
Supports:
Electronic

Memòria projectes APS Compartim un Futur (2015-2022)

Download

Synopsis

Aquest document és un informe de síntesi de les avaluacions dels diferents projectes APS que s'han dut a terme des del programa d'educació ambiental de l'AMB durant el període 2015-2022, així com una sistematització dels principals resultats des d’una perspectiva de conjunt sobre l’aplicació de la metodologia de l’aprenentatge servei (APS) en el marc del programa educatiu.

Author:
AMB
Collaborators:
Centre Promotor d'Aprenentatge Servei de Catalunya
Place and date:
Barcelona 2024
Available languages:
Catalan
Related publications