Memòria del PSAMB

2014-2020
Imatge de la publicació
Subject:
Sustainability
Public:
Type:
Tècnic
Edition:
Yearbooks and reports
Supports:
Electronic

Memòria del PSAMB 2014-2020

Download

Resum executiu

Download

Resumen ejecutivo

Download

Executive summary

Download

Synopsis

El PSAMB, aprovat el gener de 2014 pel Consell Metropolità, és el full de ruta per establir les línies estratègiques d'actuació, així com les mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental a diferents escales: el conjunt del territori metropolità, la pròpia Institució i els municipis que en formen part. Aquest memòria exposa quina és la visió i la missió i l'estructura d'aquest Pla que ha d'orientar, des d'ara i en el futur, les passes més oportunes per avançar cap a una àrea metropolitana de Barcelona més sostenible.

Author:
AMB
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2014
Available languages:
Catalan