La isla de calor en el área metropolitana de Barcelona y la adaptación al cambio climático

La isla de calor en el área metropolitana de Barcelona y la adaptación al cambio climático
Subject:
Climate Change
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

La isla de calor en el área metropolitana de Barcelona y la adaptación al cambio climático

Download
Synopsis

Versa sobre l'efecte de l'illa de calor al territori metropolità, que té com a objectiu general caracteritzar l'estructura horitzontal de les illes de calor de l'AMB i vincular-les a les situacions atmosfèriques per tal de desenvolupar accions adequades i concretes per adaptar-nos al fenomen.

Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB Assistència tècnica: Universitat de Barcelona. Director: Javier Martín-Vide. Equip d'investigació: Víctor M. Artola, MªJosé Cordobilla i Mª Carmen Moreno. Barcelona Regional (BR).
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Spanish
Related links
Related publications