Informe sobre dioxines

Estudi de l'origen dels contaminants a l'aire i als sòls de Barcelona a la zona limítrof amb Sant Adrià del Besòs
Vista aèria de la zona d'estudi
Subject:
Pollution
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Tècnic
Edition:
Informe
Supports:
Electronic

Estudi de l'origen dels contaminants a l'aire i sòls

Download

Presentació del CSIC sobre la metodologia d'estudi ambiental

Download

Presentació de l'Agència de Salut pública de Barcelona sobre les conclusions a l'estudi del CSIC

Download

Synopsis

Estudi de l'origen dels contaminants a l'aire i sòls de Barcelona en la zona limítrofe amb Sant Adrià del Besòs, realitzat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). L'informe mostra quina és la situació de les emissions de la incineradora de residus urbans situada a la vora de la desembocadura del riu Besòs.

Author:
Joan O. Grimalt, Esteban Abad, Barend L. van Drooge, Miquel Adrados i Manuela Abalos | IDAEA-CSIC
Publisher:
CSIC
Place and date:
Barcelona 2019
Available languages:
Catalan