Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques
Subject:
Pollution
Public:
especialitzat
Type:
Tècnic
Edition:
Guides
Supports:
Electronic

Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

Download

Synopsis

Estudi orientat a aquelles emissions que, per la seva entitat unitària menor, queden habitualment lluny d'altres fonts com ara, el trànsit rodat o la gran indústria. Cal comprendre el teixit urbà com una trama semicontínua de petits focus emissors, com ara calderes i turbines, provinents tant de petites activitats industrials i de serveis com d'àmbits residencials, que si individualment generen baixes emissions, en el seu conjunt suposen un element de consideració més en el conjunt de fonts de contaminació a reduir.

Author:
AMB
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2016
Available languages:
Catalan