Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur

Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur
Subject:
Climate Change
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur

Download
Synopsis

Aquest estudi serveix per diagnosticar el risc hidrometeorològic que suposen les inundacions a l'AMB, des d'una perspectiva multiescala (temporal i espacial) i multidisciplinar des del punt de vista dels canvis en la perillositat, vulnerabilitat i exposició.

Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB Assistència tècnica: Grup GAMA. Departament d'Astronomia i Meteorologia – Universitat de Barcelona (M. C. Llasat, M. Cortès, Ll. Falcón, J. Gilabert, M. Llasat-Botija, R. Marcos, J.P. Martín Vide, M. Turco)
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Catalan
Related links